Jossefin

Kvar på Barn- och familj

För några veckor sedan var jag mitt inne i en rekryteringsprocess för jobb hos Migrationsverket i Kalmar och deras mottagningsenhet. Jag blev erbjuden jobbet och tackade muntligen Ja. Min sista vecka på Barn- och familjenheten fick jag erbjudande om förlängning här. Efter samtal med enhetschefen på mottagningsenheten, min nuvarande chef samt många många samtal med min fina sambo kom jag fram till att jag mycket hellre stannar där jag är idag. Det var några jobbiga dagar innan jag fann mig i mitt beslut men nu i efterhand hade jag inte velat ha det på något annat sätt. Jag trivs och jag utvecklas.

 

och man blir förstås väldigt smickrad när man får blommor och choklad för att man är kvar :)

 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress